Diensten/Vieringen  

   

Activiteiten  

   

Zo luidt ons jaarthema tot en met eind 2016. In de vorige jaren kwamen de Tien Woorden (‘Wat staat ons te doen? ) en het Onze Vader (‘Hoe en wat mogen we bidden?’) aan de orde.

Welnu, dit zegt de HEER,
die jou schiep, Jakob, die jou vormde, Israël:
Wees niet bang, want Ik zal je vrijkopen,

Ook jullie zullen mijn getuigen zijn…… (Johannes 15:26).  
Een getuige is in een rechtszaak van levensbelang. Letterlijk. Daarom zeggen de Tien Woorden ook dat vals getuigen niet aan de orde mag zijn.  

Ik ben de opstanding en het leven…..    (Johannes 11:25) 

Deze woorden spreekt Jezus uit bij Bethanië. Dat betekent ‘huis van de arme’, of ‘huis van ellende’. Daar wekt Hij Lazarus uit zijn graf. Hij is de broer van Martha en Maria, de twee zusters uit de kring van Jezus’ volgelingen over wie Lucas vertelt in zijn evangelie.

Rabbijn Ringer sprak op een thema avond over het koningschap van God. Hij droeg daar ook oud Joods ochtendgebed voor, dat diepe indruk maakte.

enkele meditatieve opmerkingen bij het jaarthema

In zijn Bergrede (Mattheüs 5 t/m 7) geeft Jezus ons het Onze Vader. Dit gebed maakt deel uit van het onderwijs dat Hij ‘op de Berg’ geeft aan zijn leerlingen. Aan de ene kant legt Jezus de nadruk

Eer je vader en je moeder.....

In dit gebod gaat het om de meest vitale relatie in ons leven. In de relatie tussen ouders en kinderen wordt het leven doorgegeven. We hebben onszelf niet uitgevonden. Zonder onze ouders zijn wij niet te denken. Dat moeten wij gewicht geven. Want dat betekent ‘eren’ letterlijk. Niets minder dan onze toekomst is daarbij in het geding, zo wordt ons gezegd: ‘opdat jullie dagen verlengd worden in het land dat de HEER jouw God je geven zal’. Dat ‘land’ is niet de natie waarin je leeft, maar de grond waarop je leeft. Het gaat dus om toekomst met grond onder de voeten.

In het komende seizoen zullen we ons bezighouden met de Tien Geboden.

Dat is een te beperkte weergave van het handvest, dat we ook wel aanduiden als ‘Wet’. De Joden spreken, geheel in overeenstemming met de tekst, van ‘tien woorden’.Vanouds leggen de rabbijnen een verband met de tien woorden waarmee God de wereld schept. Met zijn Woord herschept Hij chaos (‘woest en ledig’) tot heilzame orde.